Contacts Information
Zhejiang Tianming Solar Technology Co.,Ltd

Add:No.358 Hongxing Road, Qiaonan Zone, Economic & Technology Development Zone, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China

Zipcode: 311215

Tel: +86 571-22802092
Fax: +86 571-22802096
E-mail: info@goldensun-solar.com

Website: www.goldensun-solar.com

Our Location:
2.5 Hours by air from Beijing to Hangzhou.
1.25 Hours by train from Shanghai to Hangzhou.
2 Hours by air from Guangzhou to Hangzhou.
2.5 Hours by car from Shanghai to our company.